A+ A0 A- C+ C-
?

W celu osiągnięcia lepszej jakości pomniejszenia/powiększenia strony używaj kombinacji klawiszy:
CTRL +
CTRL -
CTRL 0
(obsługiwane przez większość aktualnych przeglądarek)


 

Rezultaty projektu

W ciągu dwóch lat wdrażania projektu (01.01.2011 r. – 31.12.2012 r.) zaplanowane działania były systematycznie realizowane. Nie obyło się również bez modyfikacji pewnych założeń, zarówno tych pozytywnych, np. zwiększenie ilości miejsc stażowych z pierwotnie planowanych 60 do 140, jak i negatywnych, np. zamknięcie konkursu dla dziennikarzy bez rozstrzygnięcia i wyłonienia laureatów z uwagi na niewielką liczbę zgłoszeń.

...dowiedz się więcej

Rozliczenie podatkowe - wyjaśnienie dla stażystów

W związku z pytaniami w sprawie deklaracji podatkowych PIT za 2012 r. informujemy wszystkich stażystów, że dochód uzyskany z tytułu stypendium stażowego jest nieopodatkowany.
Powyższe wynika z zapisów art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Na podstawie cytowanego wyżej przepisu, stypendia stażowe wypłacane w ramach projektu „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy" są w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wystawiania formularzy PIT dla stażystów uczestniczących w projekcie.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania ewaluacyjnego pn. "Ocena wpływu projektu Elastyczne rozwiązania na rynku pracy na jego uczestników".

...pobierz raport

Ważna informacja dla uczestników projektu


W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy" oraz koniecznością wydatkowania przyznanych środków finansowych do dnia 20.12.2012 r. uprzejmie prosimy o składanie poprawnych wniosków o zwrot kosztów przejazdu / opieki nad dzieckiem do dnia 12.12.2012 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Używasz bardzo starej wersji przeglądarki Internet Explorer !

Aby poprawnie wyświetlić stronę zaktualizuj przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najbardziej popularne przeglądarki znajdziesz tutaj:

 

IE 8 Internet Explorer 8 Firefox Firefox
Opera Opera Safari Safari Google Chrome Google Chrome